woensdag 12 september 2012

Kaart Noordzee, Noordwest-Europa

Kaart Noordzee
De Noordzee ligt in het noordwesten van Europa en wordt ingedeeld als een randzee van de Atlantische Oceaan. De zee ligt tussen het Europese continent, het Scandinavisch schiereiland en Groot-Brittannië.

De Noordzee heeft een oppervlakte van 575.000 km² en meet een gemiddelde diepte van 94 meter. Ten zuiden van de Doggersbank bedraagt de diepte veelal minder dan 50 meter.

De maximale diepte van de zee, in het Skagerrak, is 725 meter.

Landen die aan de Noordzee liggen in de regio West-Europa zijn Frankrijk, België en Nederland en in de regio Noord-Europa het Verenigde Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen.

De zee opent zich in het noorden trechtervormig naar de Noordelijke IJszee, die het oosten van de Noordelijke Atlantische Oceaan vormt.

De Noordzee gaat in het zuidwesten via de Straat van Dover, ook wel Nauw van Calais genoemd, in het Kanaal over.

De zee staat in het oosten via het Skagerrak, het Kattegat en de Sont en de Belten tussen de Deense eilanden in verbinding met de Oostzee.

Ook het Noordzee-Oostzee-kanaal, of Kiel-kanaal, in de deelstaat Sleeswijk-Holste in het noorden van Duitsland, verbindt de Noordzee met de Oostzee.

Rivieren
De belangrijkste rivieren die de Noordzee van water voorzien vanuit het vasteland zijn uit Duitsland de Elbe, de Wezer en de Eems.

Vanuit Nederland zijn dit de Rijn, de Maas en de Schelde. En vanuit Groot-Brittannië monden de Theems en de Humber in de Noordzee uit.

De zuidelijke Noordzee is, samen met het aangrenzende Kanaal, de drukst bevaren scheepsvaartregio ter wereld en staat in verbinding met de Atlantische Oceaan.

Klimaat
Het hele gebied dat door de Noordzee in beslag wordt genomen kent volgens het klimaatsysteem van Köppen een gematigd regenklimaat.

Landen rondom Noordzee
Landen die aan de Noordzee liggen zijn het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk.

Kaart Noordzee in noordwesten Europa

Kaart Noordzee
De Noordzee ligt in het noordwesten van Europa. De zee is een randzee van de Atlantische Oceaan. Via het Skagerrak, het Kattegat en de Sont staat de Noordzee in verbinding met de Oostzee. Ten noorden van de Noordzee ligt de Noorse Zee.

Kaart Noordzee, topografie, landen: CIA